AspNetPortal
Български English Начало Карта на сайта Контакт Вход 
Начало
За нас
-
Услуги
Документални
Текуща подръжка
Почистване
Ремонтни дейности
Проекти
Профил на купувача
Околна среда
Кариери
Контакти

Venus mail

Европейски програми Венус Р ЕООД

  С цел осигуряване спокойствието на собствениците /наемателите/ на имота, спестяване на време и пари от тяхна страна, фирмата предлага богат набор от услуги, както и непрекъсната обратна връзка по въпросите, които ги вълнуват и трябва да бъдат решени.

 

1. Цялостно портфолио планиране;
2. Посредничество при наемането или покупката на помещенията;
3. Представителство на собственика на имота пред общото събрание на собствениците /при етажна собственост/; 
4. Контакт с институции във връзка с официално предписани проверки и техническо обслужване;
5. Управление на паричните потоци,  включително организиране и отчитане разходването на общи средства. Контрол на плащанията;
6. Събиране на наеми;
7. Администриране на разходите за външни услуги;
8. Посредническа дейност между отделните собственици /наематели/ и фирмите, извършващи комунално- битови услуги като „Топлофикация”, Електроразпределение”, Софийска вода” и др.
9. Изработка на индивидуални партиди към „Електроразпределение” АД (обезпечаване на ел. Проекта с нужната мощност, ако инсталираната такава не отговаря на предвидената в проекта)
10. Изработка на индивидуални партиди към „Топлофикация” АД;
11. Изработка на индивидуални партиди към Софийска вода” АД;
12. Извършване дължимите от ползвателите на имота плащания към електроразпределение, ВиК, топлофикация, кабелни оператори др.

Услуги / Документални услуги